زیباترین قسم

 

نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ،

غصه هم می گذرد ،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

لحظه ها عریانند

به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز

 

 

سهراب سپهری

/ 3 نظر / 6 بازدید
شهاب

پیشاپیش نوروز مبارک.[گل]

دختر آریایی

نه تو می مانی و نه اندوه و نه هیچیک از مردم این آبادی ... به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت ، غصه هم می گذرد ، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ... لحظه ها عریانند به تن لحظه خود ، جامه اندوه مپوشان هرگز سهراب سپهری