وقتی که ...وقتی که قلب‌هایمان‌ کوچک‌تر از غصه‌هایمان‌ میشود،وقتی نمیتوانیم‌ اشک هایمان ‌را پشت‌ پلک‌هایمان‌ مخفی کنیم‌ و بغض هایمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
    زمستانی سرد کلاغ غذا نداشت تا جوجه‌هاشو سیر کنه,   گوشت بدن خودشو می‌کند و می‌داد به جوجه‌هاش می‌خوردند.   زمستان تمام شد ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید
تیر 92
1 پست
بهمن 90
12 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
20 پست
شهریور 89
9 پست
مرداد 89
9 پست
تیر 89
18 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
16 پست
بهمن 87
21 پست
دی 87
55 پست
آذر 87
20 پست
آبان 87
29 پست
مهر 87
19 پست
شهریور 87
11 پست
مرداد 87
18 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
1 پست